KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Организирайте среща

Организирайте среща чрез контактната ни форма

Клонове на ОББ

Изберете най-удобния за Вас офис или банкомат

Вижте всички

Тарифи и важни документи

Курсове

Валутни курсове

към 14/04/2021 17:11:55

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.67430
1.67130
Курс купува
1.59230
1.59530
Фиксинг на БНБ
1.63476
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31234
2.30734
Курс купува
2.18734
2.19134
Фиксинг на БНБ
2.25020
Касов
Безкасов
Курс продава
1.81111
1.80611
Курс купува
1.72511
1.73011
Фиксинг на БНБ
1.77271

Речник

Доставчик

юридическо лице, доставящо стоки или услуги при условия на отложено плащане

Платец

Фактор

Вземания

Падеж на фактурата

Цесия/Прехвърляне на вземания

Уведомление за прехвърляне на вземания

Потвърждение

Финансиране на вземания

Максимален процент на финансиране

Право на регрес

Максимален процент на покритие на риска

Финансиране на вземания