KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Организирайте среща

Организирайте среща чрез контактната ни форма

Клонове на ОББ

Изберете най-удобния за Вас офис или банкомат

Вижте всички

Тарифи и важни документи

Курсове

Валутни курсове

към 26/01/2021 13:22:17

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.64520
1.64020
Курс купува
1.57620
1.58120
Фиксинг на БНБ
1.60947
Касов
Безкасов
Курс продава
2.23570
2.23070
Курс купува
2.16100
2.16600
Фиксинг на БНБ
2.20251
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84910
1.84410
Курс купува
1.77630
1.78130
Фиксинг на БНБ
1.81566

Защита на личните данни

Защитата на вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В настоящата информация на ОББ Факторинг за обработване на лични данни е пояснено какви ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания, на какви получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме.

Препоръчваме ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните ви данни в качеството ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните ви данни, ОББ Факторинг ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Възможно е ОББ Факторинг да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната й версия може да намерите на настоящия сайт. ОББ Факторинг ще ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни.