KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Организирайте среща

Организирайте среща чрез контактната ни форма

Клонове на ОББ

Изберете най-удобния за Вас офис или банкомат

Вижте всички

Тарифи и важни документи

Курсове

Валутни курсове

към 29/09/2022 16:55:05

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
2.04130
2.03920
Курс купува
1.97470
1.97970
Фиксинг на БНБ
2.04478
Касов
Безкасов
Курс продава
2.23500
2.23000
Курс купува
2.16010
2.16510
Фиксинг на БНБ
2.16669
Касов
Безкасов
Курс продава
2.08500
2.08000
Курс купува
2.01210
2.01710
Фиксинг на БНБ
2.07251

Факторинг с регрес

Гъвкавост при посрещане на финансовите нужди на вашия бизнес, без необходимост от допълнително обезпечение.

Предимства

С факторинг получавате оборотни средства за текущите нужди на бизнеса ви, единствено на база на фактури и документи за извършената доставка, без допълнително обезпечение.

Гъвкаво

Възможност за ползване на финансиране до определен лимит без учредяване на допълнително обезпечение.

Индивидуални решения, съобразени със спецификата на вашия бизнес и естеството на търговските ви отношения

Ние ще ви помогнем в избора на най-подходящата за вас структура на факторинг сделката, като при всяка промяна в търговската ви политика, клиентския ви портфейл, търговските ви отношения или обемите на продажби, ние ще адаптираме параметрите на факторинг сделката /в случай, че това е необходимо/.

Удобно

 • Директно усвояване и погасяване по разплащателна сметка. Финансиране на производствения/оперативния процес без нужда от допълнително обезпечение.
 • Събиране и администриране на вземанията.

Изгодно

 • Без такса управление и ангажимент.
 • Подобряване на платежното поведение на купувачите, благодарение на професионалното събиране на дълга от ОББ Факторинг.

Избор

 • ескпортен
 • вътрешен

Условия

Цел Кредитен лимит за покриване на текущи нужди
Валута лева/евро
Минимален размер на финансовия лимит 200 000 лева/100 000 евро
Максимален размер -
Срок 12 месеца
Лихви

Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка.

Комисионна факторинг и административна такса

Фиксирана такса за предоставяните от ОББ Факторинг услуги.
Административната такса се начислява върху размера на всяка фактура.

Комисионната факторинг се начислява върху всяка финансирана фактура. 

Такси

Съгласно Тарифата на ОББ Факторинг

Видове обезпечение

Вземания, прехвърлени в полза на ОББ Факторинг

Документи

 1. Искане за факторинг
 2. Декларация за икономически свързани лица
 3. Декларация за кредитна задлъжнялост
 4. Таблица за вътрешни /локални/ платци
 5. Таблица за експортни платци