KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Организирайте среща

Организирайте среща чрез контактната ни форма

Клонове на ОББ

Изберете най-удобния за Вас офис или банкомат

Вижте всички

Тарифи и важни документи

Курсове

Валутни курсове

към 26/01/2021 13:58:17

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.64520
1.64020
Курс купува
1.57620
1.58120
Фиксинг на БНБ
1.60947
Касов
Безкасов
Курс продава
2.23570
2.23070
Курс купува
2.16100
2.16600
Фиксинг на БНБ
2.20251
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84910
1.84410
Курс купува
1.77630
1.78130
Фиксинг на БНБ
1.81566

Факторинг с регрес

Гъвкавост при посрещане на финансовите нужди на вашия бизнес, без необходимост от допълнително обезпечение.

Предимства

С факторинг получавате оборотни средства за текущите нужди на бизнеса ви, единствено на база на фактури и документи за извършената доставка, без допълнително обезпечение.

Гъвкаво

Възможност за ползване на финансиране до определен лимит без учредяване на допълнително обезпечение.

Индивидуални решения, съобразени със спецификата на вашия бизнес и естеството на търговските ви отношения

Ние ще ви помогнем в избора на най-подходящата за вас структура на факторинг сделката, като при всяка промяна в търговската ви политика, клиентския ви портфейл, търговските ви отношения или обемите на продажби, ние ще адаптираме параметрите на факторинг сделката /в случай, че това е необходимо/.

Удобно

 • Директно усвояване и погасяване по разплащателна сметка. Финансиране на производствения/оперативния процес без нужда от допълнително обезпечение.
 • Събиране и администриране на вземанията.

Изгодно

 • Без такса управление и ангажимент.
 • Подобряване на платежното поведение на купувачите, благодарение на професионалното събиране на дълга от ОББ Факторинг.

Избор

 • ескпортен
 • вътрешен

Условия

Цел Кредитен лимит за покриване на текущи нужди
Валута лева/евро
Минимален размер на финансовия лимит 200 000 лева/100 000 евро
Максимален размер -
Срок 12 месеца
Лихви

Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка.

Комисионна факторинг и административна такса

Фиксирана такса за предоставяните от ОББ Факторинг услуги.
Административната такса се начислява върху размера на всяка фактура.

Комисионната факторинг се начислява върху всяка финансирана фактура. 

Такси

Съгласно Тарифата на ОББ Факторинг

Видове обезпечение

Вземания, прехвърлени в полза на ОББ Факторинг

Документи

 1. Искане за факторинг
 2. Декларация за икономически свързани лица
 3. Декларация за кредитна задлъжнялост
 4. Таблица за вътрешни /локални/ платци
 5. Таблица за експортни платци