KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Организирайте среща

Организирайте среща чрез контактната ни форма

Клонове на ОББ

Изберете най-удобния за Вас офис или банкомат

Вижте всички

Тарифи и важни документи

Курсове

Валутни курсове

към 25/05/2022 17:45:12

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.87470
1.87170
Курс купува
1.79270
1.79570
Фиксинг на БНБ
1.83543
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35920
2.35420
Курс купува
2.23420
2.23820
Фиксинг на БНБ
2.29302
Касов
Безкасов
Курс продава
1.94690
1.94190
Курс купува
1.86090
1.86590
Фиксинг на БНБ
1.90460

Факторинг без регрес

Сигурност чрез покритие на риска от неплащане на търговски контрагенти и гъвкавост при посрещане на финансовите нужди на вашия бизнес.

Предимства

С факторинг получавате оборотни средства за текущите нужди на вашия бизнес единствено на база на фактури и документи за извършената доставка, без допълнително обезпечение.

Сигурно

Възможност да работите при условията на отложено плащане и покритие на риска от неплащане или неплатежоспособност на търговските контрагенти – покритие на риска

Гъвкаво

Възможност за ползване на средства до определен лимит без учредяване на допълнително обезпечение.

Индивидуални решения

Ние ще ви помогнем в избора на най-подходящата за вас структура на факторинг сделката, като при всяка промяна в търговската ви политика, клиентския ви портфейл, търговските ви отношения или обемите на продажби, ние ще адаптираме параметрите на факторинг сделката /в случай че това е необходимо/.

Удобно

 • Директно усвояване и погасяване по разплащателна сметка. Финансиране на производствения/оперативния процес без нужда от допълнително обезпечение.
 • Събиране и администриране на вземанията.

Изгодно

 • Без такса управление и ангажимент.
 • Подобряване на платежното поведение на купувачите, благодарение на професионалното събиране на дълга от ОББ Факторинг.

Избор

 • ескпортен
 • вътрешен

Условия

Цел Кредитен лимит за финансиране и/или защита срещу кредитен риск
Валута лева/евро
Минимален размер на финансовия лимит 200 000 лева/100 000 евро
Максимален размер -
Срок 12 месеца
Лихви

Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка

Комисиона факторинг и административна такса

*Комисиона факторинг - фиксиран процент от всяка фактура

*Административна такса - фискирана за всяка фактура

Такси

Съгласно Тарифата на ОББ Факторинг

Видове обезпечение

Прехвърлени вземания в полза на ОББ Факторинг

Документи

 1. Искане за факторинг
 2. Декларация за иконимически свързани лица
 3. Декларация за кредитна задлъжнялост
 4. Таблица за вътрешни /локални/ платци
 5. Таблица за експортни платци

Разгледайте други наши предложения

Бизнес кредитни карти

Бизнес кредитните карти MasterCard Business и MasterCard Business World от ОББ ви осигуряват надежден и удобен достъп до парични средства.

Акредитив по износ от ОББ

Изберете акредитив по износ от ОББ - той се издава във ваша полза като клиент на банката.